item3a
item1
item1 logoEUPHONIA2010WIT item1
item1
item1 HARMONIEORKEST item1
item1


algemene informatie
Christelijke Muziekvereniging EUPHONIA Wommels heeft als doelstelling het bevorderen van de belangstelling voor en het beoefenen van de muziek in de ruimste zin van het woord met alle daartoe geëigende middelen. Dit trachten we te bereiken door het geven van muzieklessen en repetities. Het in bruikleen, huur of huurkoop geven van muziekinstrumenten en bladmuziek, Het geven van concerten en het begeleiden en opluisteren van diverse festiviteiten (o.a. Freuledei, Anjercollecte, Intocht Sint Nicolaas, begeleiding Stille week, begeleiding Eerste Kerstdag).

De vereniging is lid van de OMF (Organisatie Muziekverenigingen Fryslân)
De OMF is aangesloten bij de landelijke Verenigde Nederlandse Muziekbonden (VNM Nederland)
.

De afdelingen van Muziekvereniging Euphonia Wommels zijn:

• Jeugdorkest
• Harmonieorkest
Colorguards / A Junior / Cadets / Pré-Cadets
• Melody and Percussionband

klik hier voor informatie over lidmaatschap en opleiding
klik hier voor informatie oud papier
klik
hier voor informatie over donateurs

 

item8

bestuur
voorzitter: Jan Bootsma
secretariaat:
Margriet Bootsma
penningmeester: Janneke Heeres
algemeen: George Valkema
afd. leider Harmonieorkest:
Dirk de Haan
afd. leider MPB:
Alice Punter
afd. leiders Guard: Ellis Meijer

webmaster: Maarten Bos

(namen hebben rechtstreek emailadres)


Kamer van Koophandel: 40001324
IBAN: NL63 RABO 0372 0528 00
t.n.v. CMV Euphonia
download
hier het huishoudelijk reglement
lees hier onze Privacy Policy

Postadres:
CMV EUPHONIA

Hofkamp 10

8731 BV Wommels

<< terug

COLORGUARDS
JEUGDORKEST
MELODY & PERCUSSIONBAND
m3
m6
m9
JEUGDORKEST
JEUGDORKEST
m12