item3a
item1


algemene informatie
CMV EUPHONIA Wommels heeft als doelstelling het bevorderen van de belangstelling voor en het beoefenen van de muziek in de ruimste zin van het woord met alle daartoe geëigende middelen. Dit trachten we te bereiken door het geven van muzieklessen en repetities. Het in bruikleen, huur of huurkoop geven van muziekinstrumenten en bladmuziek, Het geven van concerten en het begeleiden en opluisteren van diverse festiviteiten (o.a. Freuledei, Anjercollecte, Intocht Sint Nicolaas, begeleiding Stille week en Kerstdagen).

De vereniging is lid van de OMF (Organisatie Muziekverenigingen Fryslân)
De OMF is aangesloten bij de landelijke Verenigde Nederlandse Muziekbonden (VNM Nederland)
.

De afdelingen van Muziekvereniging Euphonia Wommels zijn:

• Jeugdorkest
• Harmonieorkest
Colorguards / A Junior / Cadets / Pré-Cadets
• Melody and Percussionband

FREON WORDEN? ...klik hier voor meer informatie
klik hier voor informatie over lidmaatschap en opleiding
klik hier voor informatie oud papier


 

item8

bestuur
voorzitter: Jan Bootsma
secretariaat:
Margriet Bootsma
penningmeester: vacature
algemeen: George Valkema
afd. leider Harmonieorkest:
Anton Scheltinga
afd. leider MPB:
Alice Punter
afd. leiders Guard: Marjo Koenen

webmaster: Maarten Bos

(namen hebben rechtstreek emailadres)


Kamer van Koophandel: 40001324
IBAN: NL63 RABO 0372 0528 00
t.n.v. CMV Euphonia
download
hier het huishoudelijk reglement
lees hier onze Privacy Policy

Postadres:
CMV EUPHONIA

Hofkamp 10

8731 BV Wommels

<< terug

COLORGUARDS
JEUGDORKEST
MELODY & PERCUSSIONBAND
m3
m6
m9
JEUGDORKEST
JEUGDORKEST
m14

ook kunt u het boek bestellen
via de website:
www.euphonia.nl

Euphologowit2020
kerstaff2021PetraBerger

Kaarten voor het Kerstconcert van
het harmonieorkest met
Petra Berger in Workum kunt u hier verkrijgen!

kerstaff2021PetraBerger