item3

item3a

item9

item10

item11

item12

item13

m14

m15

m16

m13
logoEUPHONIA2010WIT


geschiedenis

De colorguards (voorheen majorettes) van “Euphonia” zijn opgericht in 1988. In dat jaar was er vanuit het dorp veel belangstelling voor een majorettegroep. Maar het bestuur had eerst wel wat bezwaren: een christelijke vereniging en dan in korte rokjes lopen? Kon dat wel? Na een 20-tal aanmeldingen in een zeer korte tijd gingen de majorettes uiteindelijk toch van start. Instructrice was toen Ingrid Wijnia en de begeleiding van de groep stond o.l.v. Foekje Zijlstra, Djoke Walda en Bep Kusters. Op 21 september 2013 werd het 25-jarig jubileum gevierd met een reünie.

In de afgelopen 26 jaar is veel deelgenomen aan majoretteconcoursen en uitvoeringen, daarnaast hebben de groepen ook veel optredens met de Melody & Percussionband. In 2007 heeft de A-groep (huidige A-class) voor het eerst deelgenomen aan winterguardwedstrijden, georganiseerd door Colorguard Nederland. De B-groep (huidige Cadetclass) volgde in 2009. Twee jaar later volgde ook de Juniorgroep (voormalige Juniorclass) en als laatste volgden in 2012 de C-groep (huidige Kidsclass). Alle groepen doen mee aan de winterguardwedstrijden van Colorguard Nederland (CGN).

AGENDA
facebook
volg ons nu op facebook
m3
m6
m9
m12


25 juni 2017: Wommels
Dubbelconcert
MPB / Colorguards Euphonia Wommels, 2Whom jeugdband
& Brassband Wirdum

Binnentuin Nij Stapert
aanvang 15.00 uur
________________________

27 april 2017: Wommels
Rommelmarkt
van 12.00 - 15.00 uur

Optreden Koningsdag van MPB
en alle guardgroepen
________________________

1 mei 2017: Wommels
Rondgang door dorp

alle groepen + MPB
________________________

15 mei 2017: Wommels
Anjercollecte

alle groepen + MPB
________________________

18 mei 2017: Harlingen
Avondvierdaagse

A-class + MPB
________________________

1 juni 2017: Franeker
Avondvierdaagse

A-class + MPB
________________________

24 juni 2017: Stiens
CONCOURS

Juniorclass en 2Whom
________________________

25 juni 2017: Wommels
Openluchtconcert

in de tuin van Nij Stapert
alle groepen + MPB
________________________