item3

item3a

item9

item10

item11

item12

item13

m17

m14

m15

m16

m13


geschiedenis

De colorguards (voorheen majorettes) van “Euphonia” zijn opgericht in 1988. In dat jaar was er vanuit het dorp veel belangstelling voor een majorettegroep. Maar het bestuur had eerst wel wat bezwaren: een christelijke vereniging en dan in korte rokjes lopen? Kon dat wel? Na een 20-tal aanmeldingen in een zeer korte tijd gingen de majorettes uiteindelijk toch van start. Instructrice was toen Ingrid Wijnia en de begeleiding van de groep stond o.l.v. Foekje Zijlstra, Djoke Walda en Bep Kusters. Op 21 september 2013 werd het 25-jarig jubileum gevierd met een reünie.

In de afgelopen 26 jaar is veel deelgenomen aan majoretteconcoursen en uitvoeringen, daarnaast hebben de groepen ook veel optredens met de Melody & Percussionband. In 2007 heeft de A-groep (huidige A-class) voor het eerst deelgenomen aan winterguardwedstrijden, georganiseerd door Colorguard Nederland. De B-groep (huidige Cadetclass) volgde in 2009. Twee jaar later volgde ook de Juniorgroep (voormalige Juniorclass) en als laatste volgden in 2012 de C-groep (huidige Kidsclass). Alle groepen doen mee aan de winterguardwedstrijden van Colorguard Nederland (CGN).

AGENDA
volg ons nu op facebook
m3
m6
m9
m12


19 september 2020: Wommels
Besloten feest voor alle leden
van Euphonia Wommels
Om 19.45 uur in it Dielshûs
te volgen via livestream:
https://youtu.be/VyhAFr27vuY
________________________

 

facebook
Euphologowit2020