item3

item3a

item9

item10

item11

item12

item13

m14

m15

m16

m13
logoEUPHONIA2010WIT


geschiedenis

De colorguards (voorheen majorettes) van “Euphonia” zijn opgericht in 1988. In dat jaar was er vanuit het dorp veel belangstelling voor een majorettegroep. Maar het bestuur had eerst wel wat bezwaren: een christelijke vereniging en dan in korte rokjes lopen? Kon dat wel? Na een 20-tal aanmeldingen in een zeer korte tijd gingen de majorettes uiteindelijk toch van start. Instructrice was toen Ingrid Wijnia en de begeleiding van de groep stond o.l.v. Foekje Zijlstra, Djoke Walda en Bep Kusters. Op 21 september 2013 werd het 25-jarig jubileum gevierd met een reünie.

In de afgelopen 26 jaar is veel deelgenomen aan majoretteconcoursen en uitvoeringen, daarnaast hebben de groepen ook veel optredens met de Melody & Percussionband. In 2007 heeft de A-groep (huidige A-class) voor het eerst deelgenomen aan winterguardwedstrijden, georganiseerd door Colorguard Nederland. De B-groep (huidige Cadetclass) volgde in 2009. Twee jaar later volgde ook de Juniorgroep (voormalige Juniorclass) en als laatste volgden in 2012 de C-groep (huidige Kidsclass). Alle groepen doen mee aan de winterguardwedstrijden van Colorguard Nederland (CGN).

AGENDA
facebook
volg ons nu op facebook
m3
m6
m9
m12


19 januari 2019: Drachten
CGN

________________________

20 januari 2019: Wommels
Nieuwjaarsborrel
________________________

9 februari 2019: Wijchen
CGN

________________________

20 februari 2019: Almere
CGN

________________________

2 maart 2019: Sneek
Carnaval
________________________

5 maart 2019: Mönchengladbach
Carnaval
________________________

16 maart 2019: Leeuwarden
CGN
________________________

30 maart 2019: Eindhoven
CGN
________________________

27 april 2019: Wommels
ROMMELMARKT
________________________

29 april 2019: Wommels
Rondgang
________________________

20 mei 2019: Wommels
Anjerfonds
________________________

23 mei 2019: Harlingen
Avond 4 daagse
________________________

24+25 mei 2019: Bitgum
optocht
________________________

26 mei 2019: Wommels
Kom nei Wommels
________________________

6 juni 2019: Franeker
Avond 4 daagse
________________________

13 juni 2019: Wommels
Dorpsfeest
________________________

13 juli 2019: Wommels
Afsluiting Seizoen
________________________

7 augustus 2019: Wommels
Freulepartij
________________________

15 augustus 2019: Exmorra
Optocht
________________________

5 september 2019: St. Nyk
Optocht
________________________

10 september 2019: De Knipe
Optocht
________________________

16 november 2019: Woudsend
Sinterklaas
________________________

23 november 2019: Winsum
Sinterklaas
________________________

23 november 2019: Wommels
Sinterklaas
________________________

30 november 2019: Exmorra
Sinterklaas
________________________