item9

item3a

item10

item11

item12

item13

item14

item15

m13
AGENDA
HARMONIEORKEST
logoEUPHONIA2010WIT


contact
rechtstreeks mailen naar de leden van de harmoniecommissie:

Anton Scheltinga - leider harmonieorkest
Marit Koster - muziekinstrumentenbeheer harmonieorkest
Machteld van der Wal - concertorganisatie
Tineke Yntema - algemeen bestuurslid harmonieorkest
Omer Pleket - algemeen bestuurslid harmonieorkest

Monique Heeringa - jeugdzaken
Piet Laansma - bibliothecaris


 

facebook
 afmelden harmonieorkest  mobiel: 06 30013089
m3
HARMONIEORKEST
m6
m9
m12


6 juli 2019: Wommels
Afscheidsconcert in it Dielshûs
van dirigent Rolf Verbeek

aanvang 20.00 uur
________________________
9 juli 2019: Wommels
Laatste repetitie seizoen '18/'19

________________________
4 augustus 2019: Wommels
Openluchtdienst
________________________
7 augustus 2019: Wommels
Freulepartij
________________________
27 augustus 2019: Wommels
1e repetitie seizoen '19/'20
________________________
15 september 2019: Sneek
Femuzafestival