item9

item3a

item10

item11

item12

item13

item14

item15

m13
AGENDA
HARMONIEORKEST
logoEUPHONIA2010WIT
facebook
 afmelden harmonieorkest  mobiel: 06 30013089


geschiedenis

De oorsprong van CMV Euphonia begon in het jaar 1920 toen Wommels een schoolfeest organiseerde. Er werd aan een korps uit een naburig dorpje gevraagd of zij wilden spelen tijdens het schoolfeest. Dit hebben zij toen ook gedaan, maar... de mensen in Wommels vonden dat dit eigenlijk niet zou moeten kunnen en zo ontstond er het idee om zelf een korps op te richten. Op 21 september 1920 is men gestart met de fanfare met 17 leden. Voor fl. 808,- werd de eerste bezetting gekocht. In de statuten werd gemeld dat bestuur en directie het recht hebben, hun die zich niet met kracht toeleggen op de beoefening der muziek, van de ledenlijst af te voeren, met daarbij een aantekening dat de leden zich buiten de vereniging ook christelijk moeten gedragen (anders konden ze geroyeerd worden). Rond 1950 waren er 3 leden die zich aangesproken voelden om tamboers te spelen voor het korps, zodat ook zij eens rust konden hebben. Er kwamen steeds meer leden bij die tamboers gingen spelen, zodat er in 1953 een 'losse' drumband werd opgericht. Later zijn er bij de drumband melodie instrumenten gekomen zodat het eerst een tamboer lyra-korps (metaal melody instrumenten) is geworden, daarna een malletband (hout en metaal melodie instrumenten) en daarna een Melody & Percussionband (hout, metaal & slagwerk & bij-instrumenten). De majorettes van Euphonia zijn opgericht in 1988.

 

m3
HARMONIEORKEST
HARMONIEORKEST
m6
m9
m12


6 juli 2019: Wommels
Afscheidsconcert in it Dielshûs
van dirigent Rolf Verbeek

aanvang 20.00 uur
________________________
9 juli 2019: Wommels
Laatste repetitie seizoen '18/'19

________________________
4 augustus 2019: Wommels
Openluchtdienst
________________________
7 augustus 2019: Wommels
Freulepartij
________________________
27 augustus 2019: Wommels
1e repetitie seizoen '19/'20
________________________
15 september 2019: Sneek
Femuzafestival