item9

item3a

item10

item11

item12

m15

m16

m14

FOTO'S
m13
HARMONIEORKEST
facebook
 afmelden harmonieorkest  mobiel: 06 30013089


geschiedenis (lijst van oud-dirigenten)
De oorsprong van CMV Euphonia begon in het jaar 1920 toen Wommels een schoolfeest organiseerde. Er werd aan een korps uit een naburig dorpje gevraagd of zij wilden spelen tijdens het schoolfeest. Dit hebben zij toen ook gedaan, maar... de mensen in Wommels vonden dat dit eigenlijk niet zou moeten kunnen en zo ontstond er het idee om zelf een korps op te richten.
Op 21 september 1920 is men gestart met de fanfare met 17 leden.
Voor fl. 808,- werd de eerste bezetting gekocht. In de statuten werd gemeld dat bestuur en directie het recht hebben, hun die zich niet met kracht toeleggen op de beoefening der muziek, van de ledenlijst af te voeren, met daarbij een aantekening dat de leden zich buiten de vereniging ook christelijk moeten gedragen (anders konden ze geroyeerd worden). Rond 1950 waren er 3 leden die zich aangesproken voelden om tamboers te spelen voor het korps, zodat ook zij eens rust konden hebben. Er kwamen steeds meer leden bij die tamboers gingen spelen, zodat er in 1953 een 'losse' drumband werd opgericht. Later zijn er bij de drumband melodie instrumenten gekomen zodat het eerst een tamboer lyra-korps (metaal melody instrumenten) is geworden, daarna een malletband (hout en metaal melodie instrumenten) en daarna een Melody & Percussionband (hout, metaal & slagwerk & bij-instrumenten).
De majorettes van Euphonia zijn opgericht in 1988.

 

 

 

m3
HARMONIEORKEST
HARMONIEORKEST
m6
m9
m12
volg ons nu op facebook
Euphologowit2020
AGENDA


Wijzigingen voorbehouden!

11 september 2021: Wommels
Lânskipskonser
t
onderdeel UIT-festival Sneek
Muziek én wandeling
________________________
18 december 2021: Wommels
Kerstwandeling
Muziek én wandeling

________________________
19 december 2021: Easterein
Italiaans
Matinee Concert

Italiaans Concert met zangeres:
Petra Berger

________________________

19 september 2020: Wommels
Besloten feest voor alle leden
van Euphonia Wommels
Om 19.45 uur in it Dielshûs
te volgen via livestream:
https://youtu.be/VyhAFr27vuY
________________________
12 december 2020: Workum
Kerstconcert met zangeres
Petra Berger in de
Grote- of Gertrudiskerk.
1e Concert om 18.45 uur
2e Concert om 20.45 uur
bestel nu uw kaarten!
________________________
19 december 2020: Wommels
Afsluiting Jubileumjaar met
Kerstwandeling/theater op
diverse locaties in Wommels
________________________