item3

item3a

item9

item10

item11

item12

item13

m13
logoEUPHONIA2010WIT


contact

leden van de Jeugdcommissie:

Monique Heeringa
Elske Roorda-Posthuma


 

AGENDA
facebook
m3
m6
m9
m1224 maart 2019: IJsbrechtum
Koffieconcert (On The Move samen met Keep Goïng)
in het dorpshuis in IJsbrechtum
________________________
1 april 2019: Sneek
AMVconcert
in het Theater in Sneek
________________________
25 mei 2019: Sneek
Út Sneek
concerten in het centrum
van
Sneek
________________________
8 juni 2019: Zwolle
IJsseljeugdfestival
________________________
3 juli 2019: Wommels
Laatste repetitie
________________________
6 juli 2019: Sneek
afsluiting seizoen
________________________
28 augustus 2019: Sneek
Start seizoen 2019/2020
________________________

________________________