item3

item3a

item9

item10

item11

item12

item13

m13
logoEUPHONIA2010WIT


Jeugdorkest

Vaak beginnen de kinderen met AMV-lessen (Algemene Muzikale Vorming). Tijdens deze lessen maken ze kennis met de verschillende aspecten van de muziek: zingen, muziek maken, luisteren naar muziek en muzieknotatie. De lessen worden verzorgd door Centrum voor Kunsten & Ritmyk.

In het voorjaar is er een presentatie van de AMV-leerlingen en het Jeugdorkest van Euphonia. Ouders en de leerlingen van beide basisscholen worden hierbij uitgenodigd om kennis te maken met spelen in een orkest. Na afloop is er gelegenheid om een aantal instrumenten te proberen. Informatie over de muzieklessen zijn te vinden op de website van Centrum voor Kunsten & Ritmyk, www.cvksneek.nl Om een instrument te willen bespelen is het niet noodzakelijk om AMV-lessen te hebben gevolgd. Iedereen vanaf ongeveer 8 jaar kan op les.

Na een jaar kunnen de meeste leerlingen meespelen in het jeugdorkest. Het jeugdorkest staat onder leiding van Jeroen Oosterwijk en oefent elke dinsdagavond van 18.30 tot 19.15 uur in It Dielsh├╗s in Wommels. Regelmatig is er een optreden: spelen tijdens een kerstmarkt, een optreden tijdens een concert, zelf een optreden verzorgen in Nij Stapert of een studieweekend aan het begin van het seizoen.

Het Jeugdorkest CMV Euphonia bestaat op dit moment uit 12 leden. Ook volwassenen die nog maar een paar jaar les hebben of weer opnieuw zijn begonnen na een bepaalde periode, zijn van harte welkom. 

AGENDA
facebook
m3
m6
m9
m12


4 november 2017: Weidum
Play-inn
in het dorpshuis in Weidum.

We starten om 13.15 met inloop en repeteren en we geven 19.00 uur een concert van wat we die dag hebben gerepeteerd voor iedere geïnteresseerde.

Het is in samenwerking met Welsrijp, Spannum, Oostereind, Oosterwierum en Weidum.
________________________