item3a
item1
HARMONIEORKEST
HARMONIEORKEST
HARMONIEORKEST
HARMONIEORKEST
HARMONIEORKEST
logoEUPHONIA2010WIT
MELODY & PERCUSSIONBAND
MELODY & PERCUSSIONBAND
MELODY & PERCUSSIONBAND


oud papier
Elke maand haalt Omrin voor muziekvereniging Euphonia in Wommels het oud papier op. Het gaat hier om vele tonnen per jaar. Hiermee wordt het milieu en ook de muziekvereniging een grote dienst bewezen. Euphonia is ‘de oud papier verzamelaars’ in ons dorp hier dan ook zeer dankbaar voor. In 2014 komt de auto van Omrin langs op de volgende data, deze worden per brief nog huis aan huis rondgebracht. Ook op Wommels.nl en in het Diggelfjoer worden de data aangegeven:


Donderdag 12 januari 2017
Donderdag 9 februari 2017
Donderdag 9 maart 2017
Donderdag 6 april 2017
Donderdag 4 mei 2017
Donderdag 2 juni 2017
Donderdag 1 juni 2017
Donderdag 29 juni 2017
Donderdag 27 juli 2017
Donderdag 24 augustus 2017
Donderdag 21 september 2017
Donderdag 19 oktober 2017
Donderdag 16 november 2017
Donderdag 14 december 2017


magniet1a magniet2

Om het ophalen van het oud papier zo vlot mogelijk te laten verlopen wordt u vriendelijk verzocht om geen losse dozen op het deksel te plaatsen en de container niet te dicht bij een lantaarnpaal of verkeersbord, boom enz. neer te zetten, zodat de grijparm van de vrachtauto de container makkelijk legen kan.

Mocht u vragen hebben betreffende de oud papier container of overige vragen, dan kunt u contact opnemen met Murk Okkema telefoon (0515) 332379, tussen 18.00 en 19.00 uur.

 

item8

bestuur
voorzitter: Jan Bootsma
secretariaat:
Margriet Bootsma
penningmeester: Janneke Heeres
algemeen: vacature
afd. leider Harmonieorkest:
Dirk de Haan
afd. leider MPB:
Alice Punter
afd. leiders Guard: Ellis Meijer

webmaster: Maarten Bos

(namen hebben rechtstreek emailadres)


Kamer van Koophandel: 40001324
IBAN: NL63 RABO 0372 0528 00
t.n.v. CMV Euphonia
download
hier het huishoudelijk reglement

Postadres:
CMV EUPHONIA

De IIsbaan 3

8731 DW Wommels

<< terug

COLORGUARDS
COLORGUARDS
JEUGDORKEST
JEUGDORKEST
m3
m6
m9
JEUGDORKEST
JEUGDORKEST
m12