UIT festival Wommels

Zaterdag 10 september speelde zowel het Harmonieorkest als het jeugdorkest On The Move op het UIT – festival in Wommels. Gedurende de middag waren er optredens van diverse verenigingen in Wommels. Zo danste de jeugd van sportcentrum Akkermans. Voor veel kinderen was dit hun eerste optreden. Dus dat was een hele belevenis. Er was veel publiek om hen aan te moedigen. Ook de koren Sjong en Freulesjongers hebben op deze middag van zich laten horen. Het Harmonieorkest speelde een diversiteit aan nummers. Passend bij een vrolijk buitenconcert. Het jeugdorkest On The Move (waarin zowel leden van het Stedelijk Muziekkorps uit Sneek en leden uit Wommels meespelen) straalde als slot van de middag. Ook voor een aantal van hen was het het eerste optreden met het orkest. On The Move speelde veel muziek die zij ook zullen laten horen tijdens een ‘circusconcert’ in samenwerking met circus Salto. Gedurende de middag waren er ook in de bibliotheek activiteiten. In de kerk was er, geopend in het kader van Open Monumentendag, speciale aandacht voor het orgel. Bezoekers kwamen van alles te weten over dit grote instrument. In museum It Tsiispakhûs waren zowel voor kinderen als volwassenen ook activiteiten.

Deze middag was niet mogelijk geweest zonder de ondersteuning van subsidies/ sponsoren van het UIT-festival en Open Monumentendag. Daarnaast waren er lokaal extra sponsors in de vorm van Sijperda verhuur, bloemsierkunst de Vlinder en MHB showtechniek. Een aantal van onze leden was betrokken bij de organisatie van de middag. Deze bedrijven en medewerkers hebben wel een extra vermelding verdiend. Wij zijn hen hier dankbaar voor!

Foto’s oa door Henk Bootsma