Rabobank Clubsupport!

“Uniek zijn en uniek blijven” is ook ons nieuwe motto. Begin dit jaar zijn wij verzelfstandigd en hebben wij een nieuwe vereniging opgericht. Door deze verzelfstandiging is er een nieuw bestuur aangetreden en zijn wij, als vereniging, een nieuwe route gaan bepalen. Hierbij past een nieuw logo en willen wij nieuwe polo’s met logo laten maken om zo ook netjes als 1 vereniging samen te reizen en aan te komen op het optreden zowel in de provincie als daarbuiten.

Met de raboclubsupport hopen wij dit doel te kunnen realiseren!

Stem jij op ons? Dat kan via deze link: https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport
Of via de Rabobank app!